Door gebruik te maken van thuiszorg bent u in staat langer in uw eigen vertrouwde woonomgeving te blijven. Daarbij bent u minder afhankelijk van andere mensen. Het geeft een prettig gevoel te kunnen rekenen op zorg die er gewoon is op het moment dat u die nodig hebt.

Wij bieden

  • Hulp bij aanvragen indicatie
  • Huishoudelijke hulp
  • Persoonlijke verzorging
  • Individuele begeleiding
  • Begeleiding in groepen
  • Ondersteuning mantelzorg
  • Verzorgd Wonen

Uiteraard is de te bieden hulp afhankelijk van de indicatie die aan u toegekend is door CIZ of gemeente (WMO)!

Huishoudelijke hulp

Thuiszorg Waalstad kan u ondersteuning bieden bij de dagelijkse huishoudelijke activiteiten. Hierbij kunt u denken aan werkzaamheden zoals stofzuigen, hulp bij de was, strijken, ramen wassen, boodschappen doen enz.

Persoonlijke verzorging

Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan hulp bij lichamelijke zorg, zoals wassen en aankleden, douchen of uit bed komen. Ook het stimuleren van de zelfredzaamheid kan hieronder vallen.

Individuele begeleiding

Bij deze begeleiding wordt u geholpen uw dagelijkse leven te structureren en bij het in stand houden of verbeteren van uw sociale leven. Ook kan de ondersteunende begeleiding uw familie, vrienden of andere mantelzorgers helpen bij het omgaan met de situatie.

Begeleiding in groepen

Bij deze begeleiding wordt u geholpen om uw vaardigheid te vergroten en nieuwe vaardigheden aan te leren, zodat u makkelijker om kunt gaan met een beperking

U ontmoet hierbij andere cliƫnten, waarmee u samen koffie of thee drinkt en mee kan doen aan diverse groepsactiviteiten.

Mantelzorg

Thuiszorg Waalstad heeft een actief mantelzorgbeleid. Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Het gaat ons niet alleen om de mantelzorg voor cliƫnten, maar ook voor onze medewerkers.

Verzorgd Wonen

Het kan zijn, dat het thuis niet meer gaat, maar dat een opname in een verpleeghuis nog een stap te ver is. Thuiszorg Waalstad heeft een goed alternatief voor u. In uw eigen appartement kunt u zelfstandig blijven wonen, waarbij u de zorg van ons ontvangt. Dit allemaal in een veilige en kleinschalig wooncomplex in Apeldoorn Zuid. Thuiszorg Waalstad werkt hierbij nauw samen met Woningstichting Ons Huis In Apeldoorn. Hierdoor hebben wij de beschikking over een aantal twee-kamer appartementen aan de Duivenlaan, in Apeldoorn Zuid. Indien u minimaal beschikt over een indicatie voor persoonlijke verzorging en/of verpleging, komt u in aanmerking voor een appartement in het wooncomplex . Onze thuiszorg medewerkers, komen op grond van uw zorgvraag bij u voor de zorgverlening.. Als u dat wilt, dragen wij u voor aan de Woningstichting Ons Huis. Vervolgens zal de woonconsulent van Ons Huis beoordelen, of u in aanmerking komt voor een vrijgekomen appartement. Indien dat het geval is, wordt u aan de wachtenden op de wachtlijst toegevoegd . Het betreffen hier appartementen, die vallen onder de sociale huurgrens. De woonconsulent van Ons Huis kan u hierbij de nodige informatie verschaffen. Het voordeel van deze vorm van hulpverlening is, dat u zodoende veilig en verzorgd kunt wonen in uw comfortabel appartement in een gezellig wijk , dichtbij de winkels en openbaar vervoer, in Apeldoorn Zuid.

Klachten

Bent u niet tevreden, of heeft u een klacht, neem dan gerust contact met ons op. Thuiszorg Waalstad is aangesloten bij Quasir. Wij zorgen dan in nauwe samenspraak met u, dat u in contact wordt gebracht met een klachtenfunctionaris.

Gallery Medewerkers

Aanvragen!

Als u behoefte heeft aan zorg, moet er eerst een aanvraag ingediend worden, die dan beoordeeld wordt door de gemeente voor huishoudelijke hulp of begeleiding of het CIZ (voor andere soorten hulp). Misschien is het voor u moeilijk om zo'n aanvraag in te dienen. In dat geval willen wij dat graag samen met u doen.

Contact

Voor noodgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.

Locatie:Vlamoven 34 6826 TN Arnhem
Locatie:Eendenweg 50 7331 EB Apeldoorn
Locatie:F.B. Deurvorststraat 43-2 7071 BG Ulft

Mobiel: 06-14032286
Kantoor: 026-3790127
E-mail: info@thuiszorgwaalstad.nl