Missie en Visie:

Thuiszorg Waalstad hanteert “PERSOONLIJKHEID” als haar sleutelwoord

De Missie:

Thuiszorg Waalstad is de regionale aanbieder, die gespecialiseerd is in het verzorgen en begeleiden van cliënten van een Turkse afkomst in hun eigen vertrouwde omgeving! Wij bieden hulp, waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot, zodat cliënten kunnen deelnemen aan de maatschappij en daardoor mensen van verschillende culturen kunnen ontmoeten.

De Visie:

Thuiszorg Waalstad hanteert ‘Persoonlijkheid’ en ‘Vertrouwen’ als leidraad in haar dagelijks handelen en omgaan met de cliënt. We hechten veel waarde aan het feit dat de cliënt zich maximaal gehoord voelt en dat de zorg- en dienstverlening voldoet aan diens verwachtingen. Medewerkers zien de cliënt als hoogste prioriteit.

 

De medewerkers

De medewerkers van Thuiszorg Waalstad hebben gewerkt bij allerlei instanties en instellingen binnen de zorg en het welzijnswerk. Zij hebben ervaring in het omgaan met mensen uit allerlei verschillende culturen. Een zorgvuldige omgang met mensen en een luisterend oor bieden komt bij ons op de eerste plaats.

In onze werkwijze houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen en verwachtingen. Zo zal het voor sommige mensen prettig zijn om hulp te krijgen van een medewerker die hun moedertaal spreekt. Daar proberen wij dan ook aan te voldoen.

Onze organisatie heeft medewerkers met verschillende culturele achtergronden die vaak ook meertalig zijn.

Thuiszorg Waalstad biedt hulp in de regio Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen, Zutphen, Dieren, Ulft en Vaassen.

 

Wij zijn erkend als opleider door :
Calibrisecabobanner

Gallery Medewerkers

Aanvragen!

Als u behoefte heeft aan zorg, moet er eerst een aanvraag ingediend worden, die dan beoordeeld wordt door de gemeente voor huishoudelijke hulp of begeleiding of het CIZ (voor andere soorten hulp). Misschien is het voor u moeilijk om zo'n aanvraag in te dienen. In dat geval willen wij dat graag samen met u doen.

Contact

Voor noodgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.

Locatie:Vlamoven 34 6826 TN Arnhem
Locatie:Eendenweg 50 7331 EB Apeldoorn
Locatie:F.B. Deurvorststraat 43-2 7071 BG Ulft

Mobiel:06-14032286
Kantoor:026-3790127
E-mail:info@thuiszorgwaalstad.nl